Bioenergija

Bioenergija

Energija je moč, da nekaj spremenite. Energija je sposobnost, da delate. Energija poskrbi, da stvari rastejo. Energija je svetloba. Energija je toplota. Energija premika stvari. Energija ne izgine. Energija se preoblikuje v drugo obliko energije.

Ljudje se premikamo. Ljudje imamo telesno temperaturo. Ljudje se spreminjamo. Vse to pomeni, da imamo v sebi energijo. Zase pravimo, da smo dobre ali slabe volje, bolni ali zdravi, veseli ali žalostni, utrujeni. Občutek, da smo brez energije torej pomeni, da je energija zavzela drugo obliko. Energija v našem telesu je pogoj za življenje. To je zakon vesolja.

Telo brez energije je mrtvo. Telo brez energije je samo materija brez življenja. Skozi tisočletja opazovanj, pa je postalo jasno, da obstaja tudi oblika energije, ki omogoča komunikacijo med telesom in umom. Imenujemo jo Či. (Chi) Energija Ći omogoča, da se tako fizično in psihično počutimo dobro. Ko je nekdo zdrav, se med njim in naravo nemoteno pretaka energija Či. Pojavlja se v dveh različnih polarnih oblikah. V obliki jin ( – ) in jang ( + ), kot dan in noč, počitek in aktivnost, moški in ženska, rojstvo in smrt. Nobena polarnost ni boljša ali slabša od druge, ne moreta obstajati ena brez druge. Sta medsebojno prepleteni. Poti skozi katere se giblje energia Či imenujemo meridiane.